Dla rodziców

Szkolna Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2016/2017

Marcin Tomana - przewodniczący

Maria Batycka - zastępca przewodniczącego

Anna Alaszewicz-Dębska - skarbnik